Phiên dịch kỹ thuật, Phiên dịch chuyên ngành kỹ thuật

Phiên dịch kỹ thuật

Phiên dịch kỹ thuật Như các bạn đã biết phiên dịch là công việc đầy thử thách và mức độ khó không kém gì các chuyên ngành khác. Vậy làm thế nào để lựa chọn được một phiên dịch kỹ thuật tốt, đảm bảo tính chính xác về nội dung, sử dụng từ ngữ linh hoạt phù…