KHAI GIẢNG LỚP HỌC BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BIÊN PHIÊN DỊCH Châu Á liên tục khai giảng lớp học Biên Phiên dịch tiếng Anh, biên phiên dịch tiếng Trung Quốc, biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc, biên phiên dịch tiếng Nhật Bản, biên phiên dịch tiếng Đức, biên phiên dịch tiếng Pháp…

1. Mục tiêu khoá học:

– Xác định năng lực Biên phiên dịch của từng học viên
– Nắm bắt các bước rèn luyện, các yếu tố cần thiết của người Biên Phiên Dịch chuyên nghiệp
– Nắm bắt các kỹ năng biên phiên dịch các thể loại, từng chuyên ngành
– Sử dụng công cụ hỗ trợ dịch hiệu quả như trados…
– Làm quen với các thiết bị và công cụ hỗ trợ dịch thuật – phiên dịch

2. Đối tượng tham gia:

– Nhân viên làm việc trong các ngành nghề Biên phiên dịch;
– Biên phiên dịch viên chưa qua các trường lớp đào tạo chuyên nghiệp;
– Thư ký, trợ lý và những người làm việc liên quan đến dịch thuật;
– Sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ.
– Cá nhân có trình độ ngoại ngữ

KHAI GIẢNG LỚP HỌC BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH
Rate this post

Posted by & filed under Dịch thuật, Tin tức.