Tin tức

Discovering Iran language In Thai Language

DISCOVERING ISAN LANGUAGE IN THAI LANGUAGE Tiếng Isan còn được gọi là tiếng Lào phổ biến tại vùng Đông Bắc Thái Lan, ước chừng có khoảng  20 triệu người sử dụng loại ngộn ngữ này. Tiếng Isan là 1 nhánh của ngôn ngữ Kradai, và nó được coi là phương ngữ của tiếng Lào và… Chi tiết »

Discovering Iran language In Thai Language

Discovering Iran language In Thai Language

DISCOVERING ISAN LANGUAGE IN THAI LANGUAGE Tiếng Isan còn được gọi là tiếng Lào phổ biến tại vùng Đông Bắc Thái Lan, ước chừng có khoảng  20 triệu người sử dụng loại ngộn ngữ này. Tiếng Isan là 1 nhánh của ngôn ngữ Kradai, và nó được coi là phương ngữ của tiếng Lào và… Chi tiết »

Phương pháp học nhanh Tiếng Anh Dành Cho Người Đi Làm

 Vai trò của tiếng Anh dành cho người đi làm Hiện nay tiếng Anh đã ngày càng trở nên quan trọng trong công việc mặc dù bạn không làm cho công ty nước ngoài. Tiếng Anh không chỉ giúp bạn tìm được công việc tốt hơn, mà nó là chìa khóa mở cửa kho tàng… Chi tiết »