Những lý do khiến dịch thuật giá rẻ có thể tồn tại trên thị trường

Dịch thuật giá rẻ là một dịch vụ ra đời song song với dịch thuật chuyên nghiệp nhưng đã nhanh chóng chiếm được một vị trí nhất định trên thị trường dịch thuật. Có bao giờ bạn thắc mắc rằng vì sao một dịch vụ như vậy lại tồn tại được bên cạnh những lĩnh vực…