DỊCH THUẬT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LUẤT QUỐC TẾ

Posted by & filed under Dịch thuật, Dịch thuật chuyên nghành, Dịch thuật Sài Gòn, Dịch Tiếng Anh.

DỊCH THUẬT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LUẬT QUỐC TẾ Quan hệ quốc tế hiện đại không thể hoạt động bình thường nếu thiếu Luật quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa Luật quốc tế lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc… Chi tiết »

Phiên dịch Chuyên Ngành

Posted by & filed under Phiên dịch.

Phiên dịch nghiên cứu thị trường

Phiên dịch Chuyên Ngành Phiên dịch chuyên ngành là một trong những lĩnh vực được coi là khó của nghề phiên dịch. Không chỉ yêu cầu phiên dịch viên thông thạo ngôn ngữ dịch thuật mà còn đòi hỏi sự am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành. Trong quá trình dịch đòi hỏi phiên dịch viên phải có sự tập trung… Chi tiết »