Dịch thuật công chứng

Dịch thuật công chứng chuyên nghiệp tại Nha Trang Khánh Hòa

Dịch thuật công chứng chuyên nghiệp tại Nha Trang Khánh Hòa Dịch thuật công chứng (Notarized translation) còn có tên gọi khác là dịch công chứng Tư pháp, dịch thuật công chứng nhà nước, gọi tắt là dịch công chứng… Cho dù tên gọi thế nào đi nữa, giá trị pháp lý của bản dịch là… Chi tiết »