Dịch thuật chuyên nghành

Dịch Tài Liệu Báo Cáo Thuế, Hồ Sơ Thuế

Báo cáo thuế hàng tháng là hoạt động kê khai, nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Việc làm báo cáo thuế hàng tháng đúng và đủ sẽ tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán thuế cuối năm của… Chi tiết »

Dịch Tài Liệu Báo Cáo Thuế, Hồ Sơ Thuế

Báo cáo thuế hàng tháng là hoạt động kê khai, nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Việc làm báo cáo thuế hàng tháng đúng và đủ sẽ tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán thuế cuối năm của… Chi tiết »

Dịch Thuật Tài Liệu Marketing, Quảng Cáo, Truyền Thông

Dịch thuật tài liệu marketing, quảng cáo và truyền thông là một lĩnh vực phức tạp. Nó không chỉ đơn giản là chuyển đổi nội dung từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác, nó còn bao hàm cả việc sáng tạo nên một bản dịch với nội dung hấp dẫn và có sức thuyết… Chi tiết »

Dịch Thuật Website Và Các Ứng Dụng Trên Website

Dịch thuật Website (hay địa phương hóa website) bao gồm việc dịch và điều chỉnh các nội dung, hình ảnh, biểu tượng và định dạng cho một ngôn ngữ và văn hóa cụ thể nào đó. Để địa phương hóa website được chuẩn xác đòi hỏi việc dịch thuật phải được thực hiện một cách… Chi tiết »

Dịch Thuật Tài Liệu Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp

Tổ chức sự kiện đã trở thành một trong những công cụ phổ biến nhất trong hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá cho thương hiệu và sản phẩm của một công ty, doanh nghiệp thông qua những chương trình sự kiện. Do đó mục đích của việc này là gây sự chú ý cho… Chi tiết »