Dịch tiếng Trung

Dịch tiếng Trung chuyên ngành công nghệ thông tin

Dịch tài liệu Công nghệ thông tin đang được phát triển ngày càng rộng rãi cùng với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin. Lĩnh vực công nghệ thông tin được chia ra thành các chuyên ngành nhỏ như: hệ thống thông tin, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, bảo mật,….. tất… Chi tiết »

Dịch tiếng Trung chuyên ngành công nghệ thông tin

Dịch tài liệu Công nghệ thông tin đang được phát triển ngày càng rộng rãi cùng với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin. Lĩnh vực công nghệ thông tin được chia ra thành các chuyên ngành nhỏ như: hệ thống thông tin, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, bảo mật,….. tất… Chi tiết »

Dịch tiếng Trung chuyên ngành môi trường

Dịch tài liệu tiếng Trung chuyên ngành môi trường có vai trò quan trọng trong việc phục vụ công tác nghiên cứu khoa học môi trường, tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khi hậu, quy trình xử lý rác thải… Đây là một chuyên ngành rộng, nhiều thuật ngữ phức tạp đòi hỏi người dịch có kiến… Chi tiết »

Dịch tiếng Trung chuyên ngành y dược

Trung Quốc là một đất nước có nền y học nổi tiếng đặc biệt về lĩnh vực đông y. Nền tảng về y học Trung Quốc đã có từ lâu đời và có ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam. Dịch thuật tài liệu y dược là một loại chuyên ngành khó, người dịch không những phải… Chi tiết »

Dịch tiếng Trung chuyên ngành tài chính ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng là một chuyên ngành khá rộng, liên quan đến tất cả dịch vụ giao dịch, lưu thông, vận hành tiền tệ. Ngành Tài chính – Ngân hàng có thể chia thành các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như tài chính công tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, tài chính thuế… Chi tiết »

Dịch tiếng Trung chuyên ngành điện tử viễn thông

Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, tầm quan trọng của Điện tử viễn thông đã và đang ngày càng trở nên quan trọng và không thể thay thế. Sự phát triển bùng nổ của Ngành Điện tử – Viễn thông đã kéo theo những mối quan hệ hợp tác kinh doanh đa quốc gia. Dịch… Chi tiết »

Dịch tiếng Anh sang tiếng Trung

Tiếng Trung đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến trên thế giới xếp thứ hai sau tiếng Anh và được sử dụng không chỉ trong giao tiếp hàng ngày mà còn trong việc giao lưu hợp tác kinh tế. Dịch tiếng Trung sang tiếng Anh và dịch tiếng Việt sang tiếng Anh… Chi tiết »